GRIPP in het voortgezet
onderwijs!

De Rijksuniversiteit ontwikkelt en test in de jaren 2019-2022 een preventief programma – GRIPP – gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs.

Positieve groepsvorming

GRIPP zet in op positieve groepsvorming, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren in klas één en twee van de middelbare school. De nadruk van het programma ligt op de groep als geheel.

Aan de slag met GRIPP

Komend schooljaar start het hoofdonderzoek naar GRIPP. In de afgelopen twee scholenjaren is er een pilot gedaan.De samenwerking met de scholen tijdens deze pilot is een belangrijke stap geweest in de verfijning van het programma.

We zoeken daarom nu 20 middelbare scholen die in het schooljaar 2021-2022 een jaar lang met GRIPP aan de slag willen gaan! 

Deelname is gratis. Met een subsidie van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) is het mogelijk samen met scholen te testen in hoeverre het programma pesten tegengaat door een goede groepssfeer te creëren.

GRIPP in 1 minuut