GRIPP in het voortgezetonderwijs!

GRIPPĀ  is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. De Rijksuniversiteit doet onderzoek naar het programma.

Positieve groepsvorming

GRIPP zet in op positieve groepsvorming, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren in het eerste en tweede leerjaar van de middelbare school (vmbo kader t/m gymnasium). De nadruk van het programma ligt op de groep als geheel.

Aan de slag met GRIPP

Wil je met GRIPP aan de slag?

Dit schooljaar zijn er weer nieuwe scholen enthousiast met GRIPP begonnen. Mentoren zijn getraind in het gebruik van GRIPP en geven de lesactiviteiten uit het eerst thema.

Binnenkort wordt de GRIPP-monitor afgenomen en worden mentoren en het GRIPP-team voorbereid op de analyse van de resultaten en oplossingsgerichte gespreksvoering. Ook leer je werken met de steungroep aanpak: leerlingen krijgen hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en het tegengaan van pestgedrag.

Wil jij dat ook? In het schooljaar 2023-2024 komen er weer plekken vrij om te starten! Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op via GRIPP@rug.nl

GRIPP in 1 minuut