Rijksuniversiteit Groningen: onderzoek naar GRIPP

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar GRIPP. In de schooljaren 2019-2021 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden. De samenwerking met de pilotscholen is een belangrijke stap geweest in de doorontwikkeling en verfijning van het programma.

In het schooljaar 2021-2022 heeft er een dataverzameling onder scholen plaatsgevonden. Hierbij is er gebruik gemaakt van:

 • Leerlingvragenlijsten
  Leerlingen hebben drie keer in het schooljaar een vragenlijst ingevuld over sociale relaties en situaties in de klas.
 • Docentenvragenlijsten
  Docenten hebben drie keer in het schooljaar een vragenlijst ingevuld over pesten, werkomstandigheden en anti-pestprogramma’s
 • Docentenportfolio
  Hierin hebben docenten hun mening over het materiaal in het algemeen en de uitgevoerde activiteiten gegeven
 • Evaluatiebijeenkomsten
  Na elk thema gingen onderzoekers en trainers in gesprek met docenten over de implementatie van GRIPP.

Het kan zijn dat we je als GRIPP-school in de toekomst vragen om aan één of meer van deze onderzoeksvormen mee te doen voor vervolgonderzoek.  Indien er een vervolgonderzoek wordt opgestart, is deelname altijd vrijwillig.

Als u meer informatie wilt over het lopende onderzoek, neem dan contact met ons op!

Stoeltjesdans: de leerlingmonitor

Tijdens het onderzoek naar GRIPP werd de onderzoeksmonitor van de Rijksuniversiteit Groningen ingezet. Voor scholen was deze leerlingmonitor van grote toegevoegde waarde.

Na het onderzoek hebben contact gezocht met Stoeltjesdans, een leerlingmonitor die is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. Stoeltjesdans maakt net als de onderzoeksmonitor gebruik van gevalideerde vragen.

Als je via GRIPP de leerlingmonitor van Stoeltjesdans gebruikt, neem je twee keer per jaar
leerlingvragenlijsten af. Je krijgt daardoor inzicht in de sociale relaties in de klas. Naast een rapportage
ontvang je ook sociogrammen over vriendschappen, populariteit en pesten. Mentoren op GRIPP-scholen krijgen daarnaast ook inzicht in leiderschap en wie elkaar niet
leuk vinden. In de monitortraining leren mentoren op GRIPP-scholen om de resultaten van hun klas te analyseren en interpreteren.