Als u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken tijdens onze samenwerking vernemen wij dat graag. In samenspraak met u kunnen wij ons werk en de procesgang hiervan verbeteren. Eventuele fouten en de gevolgen daarvan zullen wij te allen tijden proberen zo goed mogelijk op te lossen. Om dit te kunnen doen stellen wij het op prijs dat u tijdig en eerlijk met ons communiceert. 

Mocht u toch een klacht hebben vragen wij u om de volgende gegevens op papier te zetten: 

  • uw naam, 
  • organisatienaam,
  • e-mailadres, 
  • telefoonnummer en 
  • een heldere omschrijving van de klacht. 
  • datum waarop de klacht van toepassing is.

U kunt uw klacht mailen naar info@grippinhetvo.nl en een cc aan klaartje@grippinhetvo.nl

Na ontvangst registreren wij uw klacht. U ontvangt binnen vijf dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met daarin een korte beschrijving van uw klacht en duidelijkheid over hoe en wanneer wij uw klacht gaan onderzoeken. U kunt binnen vier weken een antwoord op uw klacht verwachten. 

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij met uw klacht zijn omgegaan, dan is er een beroepsmogelijkheid bij de heer H. van Woudenberg. De heer van Woudenberg handelt als vertrouwenspersoon namens Coöperatie Prachtgroep u.a. Zijn oordeel is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

De klacht en alle informatie hieromtrent wordt zowel door Coöperatie Prachtgroep u.a. als door u als klager vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. 

Klachtenregeling