De coöperatie Prachtgroep u.a. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site www.grippinhetvo.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. In het document Privacyverklaring treft u een uitgebreide toelichting.

De coöperatie Prachtgroep u.a. zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze privacyverklaring? Stuur ons dan uw bericht toe via onze contactpagina.

Privacyverklaring