GRIPP in het kort

Voorafgaand aan het schooljaar worden mentoren van het eerste en tweede leerjaar worden getraind in het gebruik van GRIPP.

Mentoren werken tijdens het schooljaar 2021-2022 een jaar lang gratis met alle (les)materialen. Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen vijf thema’s. Elk thema duurt tussen de zes en acht weken, de periode tussen de schoolvakanties. Per thema bieden we concrete lesmaterialen passend bij de verschillende fasen van groepsvorming (Tuckmann).

Thema 1 Welkom in de groep
Thema 2 Ik, jij en wij in de groep
Thema 3 Groei in de groep
Thema 4 Diversiteit in de groep: wat kun jij doen?
Thema 5 Terugkijken en vooruitkijken

Leerlingen nemen drie keer per jaar een vragenlijst af. Na afloop van de vragenlijst ontvangen de mentoren een groepsrapport.

Daarnaast wordt er een GRIPP-team samengesteld op school. Het GRIPP-team bestaat uit 3-5 teamleden, die het gebruik van GRIPP in de school coördineren en gesprekken voeren met leerlingen als de sociale veiligheid in het geding is. Hiervoor volgen ze een aanvullende training door één van onze trainers.

Gedurende het onderzoeksjaar kijken scholen kritisch mee naar de implementatie, de leerlingmonitor en het effect van het programma.

Lessen

  • Het lesmateriaal is opgebouwd uit doelen per thema. Bij elk doel horen verschillende activiteiten.
  • De activiteiten focussen zich op kennis en vaardigheden die de leerlingen voor zichzelf (IK), de ander (JIJ) en de groep (WIJ) opdoen.
  • De mentor voert ten minste 5 activiteiten uit per thema.  De activiteiten duren tussen de 10 en 25 minuten per activiteit en kunnen soms samengevoegd worden tot bijvoorbeeld een volledige mentorles. Mentoren kiezen zelf welke activiteiten ze bij de mentorklas vinden passen. De doelen van elk thema zijn daarbij het uitgangspunt.

Trainingen

Om een goede gezamenlijke start te maken, met het complete team dat betrokken is bij de eerste twee leerjaren) en het aangeleverde materiaal goed in te kunnen zetten zijn er trainingen ontwikkeld door ervaren en gekwalificeerde trainers:

  1. Op de eerste trainingsdag leren deelnemers wat het programma inhoudt en oefenen docenten met het beschikbare materiaal. Deze training is voor alle betrokkenen bij leerjaar één en twee.
  2. Op de tweede trainingsdag leren deelnemers gespreksvaardigheden en de steungroepaanpak in te zetten. Dit kan de school inzetten bij pesten en andere onprettige of onveilige situaties in de klas. Deze training is voor het GRIPP-team op de school.
  3. Op de derde trainingsdag leren deelnemers alles over de leerlingmonitor en dan met name over het analyseren van de rapportage nadat de leerlingen deze monitor hebben ingevuld. Deze training is voor het GRIPP-team en de mentoren.