GRIPP in het kort

Voorafgaand aan het schooljaar worden mentoren van het eerste en tweede leerjaar worden getraind in het gebruik van GRIPP.

Mentoren voeren tijdens het schooljaar activiteiten uit binnen vijf thema’s. Elk thema duurt tussen de zes en acht weken, de periode tussen de schoolvakanties. Per thema bieden we concrete lesmaterialen passend bij de verschillende fasen van groepsvorming (Tuckmann).

Thema 1 Welkom in de groep
Thema 2 Ik, jij en wij in de groep
Thema 3 Groei in de groep
Thema 4 Diversiteit in de groep: wat kun jij doen?
Thema 5 Terugkijken en vooruitkijken

 

Steungroep aanpak

Op school wordt er een GRIPP-team samengesteld. Het GRIPP-team bestaat uit 3-5 teamleden, die het gebruik van GRIPP in de school coördineren.

Ze worden daarnaast getraind in het gebruik van de steungroep aanpak. Hierin leren ze actief gebruik te maken van oplossingsgerichte gespreksvoering die kan worden ingezet als de sociale veiligheid van leerlingen in het geding is. Mentoren worden getraind in de basisprincipes van de steungroep.

GRIPP-monitor

Leerlingen nemen twee keer per jaar een vragenlijst af. Na afloop van de vragenlijst ontvangen de mentoren een groepsrapport waarin ze de sociale relaties en verhoudingen van de klas zien. Mentoren worden getraind in het analyseren in inzetten van de rapportage.

Lessen

  • Het lesmateriaal is opgebouwd uit doelen per thema. Bij elk doel horen verschillende activiteiten.

 

  • De lesactiviteiten focussen zich op kennis en vaardigheden die de leerlingen voor zichzelf (IK), de ander (JIJ) en de groep (WIJ) opdoen.

 

  • De mentor voert ten minste 5 lesactiviteiten uit per thema.  Deze duren tussen de 15 en 25 minuten per activiteit en kunnen soms samengevoegd worden tot bijvoorbeeld een volledige mentorles. Mentoren kiezen zelf welke activiteiten ze bij de mentorklas vinden passen. De doelen van elk thema zijn daarbij het uitgangspunt.

Trainingen

Om op school een goede gezamenlijke start te maken, met alle mentoren die betrokken zijn bij het eerste en tweede leerjaren, zijn er trainingen ontwikkeld door ervaren en gekwalificeerde trainers:

  1. Op de eerste trainingsdag leren deelnemers wat het programma inhoudt en oefenen docenten met het beschikbare materiaal, zodat ze dit goed in kunnen zetten. Deze training is voor alle mentoren.
  2. Op de tweede trainingsdag leren deelnemers gespreksvaardigheden en de steungroepaanpak in te zetten. Dit kan de school inzetten bij pesten en andere onprettige of onveilige situaties in de klas. Deze training is voor het GRIPP-team op de school.
  3. Op de derde trainingsdag leren deelnemers alles over de leerlingmonitor en dan met name over het analyseren van de rapportage nadat de leerlingen deze monitor hebben ingevuld. Deze training is voor het GRIPP-team en de mentoren.

Naast de drie trainingen op school zijn er ook bovenschoolse trainingen op centrale plekken in het land. Op deze trainingen leren GRIPP-teamleden de ins en outs van de steungroep aanpak. Zodat ze in staat zijn deze oplossingsgerichte aanpak in te zetten wanneer er leerlingen zijn die zich niet fijn of veilig voelen op school.

Randvoorwaarden voor een succesvolle deelname

Volledig schooljaar
De school heeft de intentie om minstens een volledig schooljaar te werken met GRIPP en vraagt daarvoor instemming van betrokken docenten.

Focus op GRIPP
De school start tijdens het eerste schooljaar geen vergelijkbare interventie/methode.

Minimaal 1 lesuur per week
De school streeft naar minimaal 1 lesuur mentoraat per week voor de eerste en tweede klassen, om zo de themalessen in het mentoraat te integreren.

Activiteiten per thema
De mentor voert 5 activiteiten uit per thema (20 minuten per activiteit).

Meenemen in jaarplanning
In de jaarplanning neemt de school trainingsdagen, mentorlessen en de Leerlingmonitor op.

Vragenlijst
De school is bereid om leerlingen 2x per jaar een vragenlijst op computers of tablets van de school in te laten invullen (oktober/november en mei).

Leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbesprekingen maken docenten ruimte en tijd vrij om klassen groepsdynamisch (sfeer en ontwikkeling in de klas) te bespreken.

Aansluiten op visie van de school
De school is bereid om kritisch te kijken of GRIPP past in de visie van de school en past schoolregels zo nodig aan.

Verwerkersovereenkomst
De school is bereid om op basis van gemeenschappelijke doelen (een wetenschappelijk gevalideerd anti-pestprogramma en monitor, uitvoeren en monitoren van een actief veiligheidsbeleid) met GRIPP persoonsgegevens te verwerken. Per doel wordt een grondslag vastgesteld (toestemming, wettelijke verplichting). Meer informatie over hoe GRIPP ouders, leerlingen en docenten informeert over de verwerking van hun persoonsgegevens staan op de pagina Privacy.