Deelname aan GRIPP

Deelname aan GRIPP tijdens het onderzoek kost niets. Dat wil zeggen dat scholen in het schooljaar 2021-2022 alle trainingen en materialen gratis ontvangen.

Een verplicht onderdeel in het onderzoek naar GRIPP is de leerlingmonitor. Hiermee krijgen mentoren inzicht in het welbevinden en de sociale positie van leerlingen in de groep.

Bovendien zijn scholen sinds 2015 verplicht de beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van hun leerlingen te volgen. De leerlingmonitor voldoet aan de eisen van de inspectie en helpt scholen met deze verantwoordelijkheid.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek naar GRIPP verzamelen wij data op de volgende manieren:

Docentenvragenlijst
Docenten vullen drie keer in het schooljaar een vragenlijst  in over pesten, werkomstandigheden en anti-pestprogramma’s (maximaal 30 minuten).

Docentenportfolio
Gedurende de vijf thema’s waarin docenten hun mening over het materiaal kunnen geven en bijhouden welke activiteiten ze uitvoeren.

Evaluatiebijeenkomsten
Na elk thema gaan onderzoekers en trainers in gesprek kunnen met docenten over de implementatie van GRIPP. Dit is ook een moment voor mentoren om vragen te stellen over GRIPP.

Leerlingmonitor
Drie keer per jaar (3 x 30 minuten), een vragenlijst aan alle leerlingen over sociale relaties en situaties in de klas. Hiervoor moet actieve toestemming gevraagd worden aan zowel de leerling als de ouders/verzorgers.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of kunt u mailen naar GRIPP@rug.nl. Dit is nog geheel vrijblijvend!

Voorwaarden voor deelname

Vrijwillig
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig; voor zowel school, docenten, leerlingen als ouders.

Volledig schooljaar
De school heeft de intentie om een volledig schooljaar mee te doen aan het onderzoek, en vraagt daarvoor instemming van betrokken docenten.

Focus op GRIPP
De school start tijdens het onderzoek geen vergelijkbare interventie/methode.

Minimaal 1 lesuur per week
De school streeft naar minimaal 1 lesuur mentoraat per week voor de eerste en tweede klassen, om zo de themalessen in het mentoraat te integreren.

Activiteiten per thema
De mentor voert 5 activiteiten uit per thema (20 minunten per activiteit).

Meenemen in jaarplanning
In de jaarplanning neemt de school trainingsdagen, mentorlessen en de Leerlingmonitor op.

Vragenlijst en oudertoestemming
De school is bereid om leerlingen 3x per jaar een vragenlijst op computers of tablets van de school in te laten invullen (september, november, mei). Om de antwoorden van leerlingen voor onderzoek te mogen gebruiken is toestemming van ouders én leerlingen nodig. De school is bereid de toestemming bij de ouders/verzorgers te verzamelen en verstuurt namens de Rijksuniversiteit Groningen een informatiebrief aan ouders. De vragenlijst kan starten als de informatie van 70% van de ouders beschikbaar is. Bij een lager percentage overlegt GRIPP met de school hoe meer ouders bereikt kunnen worden. In het uiterste geval kan deelname van de school aan GRIPP worden gestopt.

Leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbesprekingen maken docenten ruimte en tijd vrij om klassen groepsdynamisch (sfeer en ontwikkeling in de klas) te bespreken.

Kritisch kijken
De school is bereid om kritisch te kijken of GRIPP past in de visie van de school en past schoolregels zo nodig aan.

Kritische feedback op GRIPP materiaal
Docenten zijn bereid om kritische feedback op het materiaal bij te houden. Docenten delen en bespreken deze feedback tijdens maximaal vier evaluatiemomenten per jaar in groepsgesprekken met een representatief deel van de docenten.

Verwerkersovereenkomst
De school is bereid om op basis van gemeenschappelijke doelen (een wetenschappelijk gevalideerd anti-pestprogramma en monitor, uitvoeren en monitoren van een actief veiligheidsbeleid) met de Rijksuniversiteit Groningen persoonsgegevens te verwerken. Per doel wordt een grondslag vastgesteld (toestemming, wettelijke verplichting). Meer informatie over hoe de Rijksuniversiteit Groningen ouders, leerlingen en docenten informeert over de verwerking van hun persoonsgegevens staat op grippinhetvo.nl.