Het onderzoek naar GRIPP

In de schooljaren 2019-2021 heeft er een pilotonderzoek plaatsgevonden. De samenwerking met de pilotscholen is een belangrijke stap geweest in de verfijning van het programma. In het schooljaar 2021-2022 hebben scholen kosteloos gebruik kunnen maken van de trainingen en materialen om het hoofdonderzoek te kunnen doen.

De dataverzameling van het onderzoek is in de zomer van 2022 afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn, kun je die hier lezen.

Een verplicht onderdeel van het onderzoek naar GRIPP was de leerlingmonitor. Ook na het onderzoek blijft de monitor actief, omdat deze voor scholen een grote toegevoegde waarde geeft. Hiermee krijgen mentoren inzicht in het welbevinden en de sociale positie van leerlingen in de groep.

Bovendien zijn scholen sinds 2015 verplicht de beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van hun leerlingen te volgen. De leerlingmonitor voldoet aan de eisen van de inspectie en helpt scholen met deze verantwoordelijkheid.

Onderdelen van het onderzoek

Tijdens het onderzoek naar GRIPP is op de volgende manieren data verzameld:

Docentenvragenlijst
Docenten hebben drie keer in het schooljaar een vragenlijst ingevuld over pesten, werkomstandigheden en anti-pestprogramma’s (maximaal 30 minuten).

Docentenportfolio
Gedurende de vijf thema’s waarin docenten hun mening over het materiaal hebben gegeven en hebben bijgehouden welke activiteiten ze uitvoerden.

Evaluatiebijeenkomsten
Na elk thema gingen onderzoekers en trainers in gesprek met docenten over de implementatie van GRIPP.

Leerlingmonitor
Leerlingen hebben drie keer in het schooljaar een vragenlijst ingevuld over sociale relaties en situaties in de klas (maximaal 30 minuten).

 

Het kan zijn dat we je als GRIPP-school in de toekomst vragen om aan één of meer van deze onderzoeksvormen mee te doen voor vervolgonderzoek. Dat is altijd vrijwillig en in sommige gevallen is het nodig om actieve toestemming te vragen aan zowel de leerling als de ouders/verzorgers.

Als er een vervolgonderzoek wordt opgestart, gebeurt dat altijd in overleg. Als u meer informatie wilt over het onderzoek dat is gedaan, of mogelijkheden tot vervolgonderzoek, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt ook mailen naar GRIPP@rug.nl.